facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Demografowie są zgodni – wzrasta przeciętna długości życia Polaków i Polek. W tej sytuacji warto zadbać o to, by tak zwana jesień życia była naprawdę pogodna, satysfakcjonująca i aktywna. Sposobem na podniesienie jakości życia seniorów jest rządowy program ASOS i pojawiające w jego ramach projekty m.in. "Trening nowoczesnych technologii - mobilne rozwiązania dla seniorów" realizowany przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

W ramach programu ASOS fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu realizowało od czerwca do grudnia 2013 projekt „Trening nowoczesnych technologii – mobilne rozwiązania dla seniorów”. Do udziału w projekcie i w szkoleniach zaprosiliśmy osoby mieszkające w Wielkopolsce i w wieku powyżej 60 roku życia. W trakcie szkoleń prezentowaliśmy zagadnienia związane z obsługą nowoczesnych urządzeń mobilnych (tablety, smartfony, czytniki e-booków): jak dopasować sprzęt do swoich potrzeb, o czym pamiętać przy zakupie, jak dbać o swój sprzęt, a także co oznacza bezpieczeństwo w Sieci. Na seniorów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami czekali też doradcy, którzy odpowiedzą na ich pytania związane z nowoczesnymi mobilnymi technologiami.

W ramach "Treningu..." odbyło się 10 cykli szkoleniowych w 9 wielkopolskich miastach (dwa razy Poznań, Piła, Chodzież, Leszno, Opalenica, Konin, Gniezno, Gostyń i Luboń). Każdy cykl szkoleniowy składał się z 6 spotkań trwających po 4 godziny zegarowe. 

Zwieńczeniem szkoleń była konferencja, która odbyła się 18 grudnia 2013 r. w Poznaniu, w biurowcu Delta.

Open Code Transfer – zastosowanie mechanizmów Open Innovation w transferze technologii kodowania informacji to wielkopolski projekt nastawiony na wypracowanie m. in. modelu transferu technologii dla wielkopolskich uczelni i jednostek badawczych.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1.04.2011, a zakończyła 30.09.2012 r.

Celem projektu „Open Code Transfer” było wypracowanie modelu transferu technologii dla Wielkopolskich Uczelni i jednostek badawczych z wykorzystaniem doświadczeń związanych z zastosowaniem kodowania informacji jednostek zaangażowanych w projekt tj.: koordynatora – Fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz partnerów projektu: ETZ Zurich – jednej z najlepszych uczelni w Europie i dynamicznej firmy wdrażającej rozwiązania oparte na kodach – Pammco. Głównym rezultatem projektu stał się model (algorytm) transferu technologii, który mógłby stanowić zbiór przykładowych dokumentów formalnych i możliwych ścieżek wskazujących kierunki komercjalizacji wypracowanych rozwiązań. Doświadczenia współpracy ze środowiskiem akademickim pokazują, że wciąż brakuje dobrych wzorców tego transferu, wynalazcy i twórcy nie widzą wartości dodanej z komercjalizacji wiedzy przy pomocy wyspecjalizowanych jednostek uczelnianych i międzyuczelnianych – wynika to głównie z bardzo dynamicznej sytuacji na rynku oraz często zmieniających się warunków prawnych. Ta diagnoza stała się podstawa do stworzenia projektu Open Code Transfer.

WIR - Wielkopolska Sieć Interesariuszy e-Rozwoju  to projekt realizowany przy współudziale fundacji Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w latach 2008-2011.

Wspierał on rozwój technologii teleinformatycznych i ich zastosowania m. in. przez administrację, służbę zdrowia czy pomoc społeczna. Cel; podniesienie jakości życia.

Projekt był realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, rozpoczął się 1.11.2008, a zakończył 28.02.2011. Projekt ten zapewnił możliwość skorzystania ze szkoleń, doradztwa i wsparcia eksperckiego samorządom lokalnym Wielkopolski, a także organizacjom pozarządowym i innym partnerom, którzy w latach 2009-2013 planowali realizację projektów wykorzystujących rozwiązania teleinformatyczne w administracji, służbie zdrowia, opiece społecznej oraz dla rozwoju wsi. 

Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” (WCES) jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wraz z 4 parterami – Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi, Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii oraz Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym co go odróżnia od innych jest charakter innowacyjny testujący, czyli dążenie do wypracowania nowych narzędzi wspierania rozwoju ekonomii społecznej, uwzględniających potrzeby wszystkich adresatów. W projekcie innowacyjnym testującym w pierwszej fazie realizujący skupiali się na stworzeniu propozycji nowych metod wsparcia, w drugiej zaś pilotażowo wdrażali wypracowane wcześniej rozwiązania, starając się na bieżąco dostosowywać je do oczekiwań grup biorących udział w tym procesie. Projekt „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej” uzyskał pozytywną ocenę zewnętrzną w trakcie ewaluacji i walidacji. Zakończył się w kwietniu 2013.

Partnerzy