facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Wczoraj zakończył się 3, ostatni zjazd 1 cyklu Szkoły Animatorów Nowoczesnych Technologii. 14 uczestników przez 9 dni (23-25.10.2015; 6-8.11.2015; 13-15.11.2015) zidentyfikowało obszary zarządzania organizacją, stworzyło katalog narzędzi IT pomocnych w różnych obszarach działalności IT, poznało m.in. następujące narzędzia: Google Drive, Google Analytics, Google Trends, Google Adwords, zajęło się tworzeniem strony internetowej, rejestracją domeny internetowej, wyszukiwaniem informacji w sieci oraz bezpieczeństwem w Internecie.

 Szanowni Państwo,

Fundacja Rozwoju Nowoczesnych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Szkoła Animatorów Nowoczesnych Technologii”.

Głównym celem działań realizowanych w ramach projektu jest wsparcie organizacji pozarządowych w usprawnieniu ich działalności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Podczas szkoleń i warsztatów zdobędziecie Państwo praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie mobilizowania zasobów NGO przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, poprawicie funkcjonowanie Waszej organizacji, zostaniecie objęci wsparciem doświadczonych trenerów, coachów i tutorów.                      
W ramach programu poznacie mobilne rozwiązania w zakresie pracy zdalnej, przetestujecie wybrane aplikacje mobilne usprawniające pracę zawodową.

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. "Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę między administracją publiczną i NGO". Zaproszenie kierujemy do pracowników administracji publicznej z Wielkopolski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Wielkopolsce. Liczba miejsc ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

O PROJEKCIE

Analiza danych zastanych oraz badania przeprowadzone przez ekspertów Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Poznaniu wskazują na liczne wyzwania, które należy podjąć we współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a  organizacjami pozarządowymi. Podniesienie jakości współpracy sprawia, że SWW oraz przedstawiciele NGO nie wykorzystują w pełni swojego potencjału kadrowego i merytorycznego, aby efektywnie rozwiązywać istniejące problemy społeczne.

Odpowiedzią na aktualne wyzwania i potrzeby dotyczące współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i organizacjami pozarządowymi z Wielkopolski jest projekt realizowany przez Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego pod nazwą „Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Wielkopolskiego i NGO”. Projekt rozpoczął się w listopadzie 2013 r. i potrwa do końca czerwca 2015 r.

Szansa na nowy start - to projekt, który Stowarzyszenie „Nasza Wielkopolska” w Poznaniu realizuje razem z Fundacją Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii od początku 2013 roku. To projekt dotyczący dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej adresowany do osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnym położeniu na rynku pracy. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt „Szansa na nowy start – wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród bezrobotnych osób niepełnosprawnych w powiecie średzkim, wrzesińskim i słupeckim” realizowany jest w terminie 01.01.2013 - 31.08.2014. Celem tego projektu jest:

Szkolenia z nowoczesnych technologii adresowane do wielkopolskich seniorów - to projekt, który realizować będzie do końca 2013 roku fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej. Projekt ten jest częścią Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Tytuł realizowanego przez nas projektu to "Trening nowoczesnych technologii - mobilne rozwiązania dla seniorów". 

ASOS czyli Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 stawia sobie za cel  poprawę jakości i poziomu życia osób starszych poprzez ich aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze, w tym osoby o ograniczonej samodzielności. Program ASOS zawiera w sobie cztery cele szczegółowe:

Partnerzy