facebook
A- A A+
 • 3.jpg
 • asos1.jpg
 • asos2.jpg
 • biznes.png
 • krotoszyn.jpg
 • logo-kolor-01.jpg
 • technologie.png
 • turystyka.png
 • zespol_slider2.jpg

 

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu: "Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO" poszukuje osoby do współpracy na stanowisko:

Trener warsztatów

pt. "Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO"

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowanie szczegółowego programu 3-dniowych warsztatów (3 dni x 6 godz. zegarowych) pt. "Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO".
 • przeprowadzenie ww. warsztatów zgodnie z zaplanowanym wcześniej scenariuszem.

  Warsztaty odbędą się w dniach:
  -2 października 2014 r. w godz. 08.30 - 15.30,
  - 9 października 2014 r. w godz. 08.30 - 15.30,
  - 16 października 2014 r. w godz. 08.30 - 15.30

  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań).
 • na podstawie pracy warsztatowej uczestników warsztatów - opracowanie rekomendacji wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego dla wzmocnienia współpracy międzysektorowej (raport o objętości 3600 - 7200 znaków).

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych,
 • kwalifikacje trenerskie i/lub w zakresie coachingu,
 • posiadanie wiedzy na temat projektu systemowego "Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" zrealizowanego przy zaangażowaniu Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Związku Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Instytutu Spraw Publicznych oraz Sieci SPLOT w szczególności z zakresu Indeksu Jakości Współpracy: "Indeks jakości współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną"- publikacja dostępna jest w postaci pliku PDF na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/Indeks%20Jakosci%20Wspolpracy.pdf
 • przeprowadzanie co najmniej 1 szkolenia z "Model Współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" (mile widziane szkolenia z Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy)
 • przeprowadzenie co najmniej 100 godzin szkoleń lub warsztatów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z zakresu współpracy między sektorem publicznym i pozarządowym.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • celem warsztatów jest opracowanie rekomendacji wdrożenia Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy w Samorządzie Województwa Wielkopolskiego dla wzmocnienia współpracy międzysektorowej.
 • warsztaty realizowane będą w grupie 10 osobowej składającej się z przedstawicieli administracji publicznej i NGO z Wielkopolski,
 • uczestnik warsztatów po zakończeniu warsztatów powinien m.in. zdobyć i/lub pogłębić wiedzę na temat modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz zdobyć umiejętności zastosowania LIJW w praktyce,
 • proponowany zakres tematyczny warsztatów: 1. LIJW jako narzędzie monitorujące współpracę pomiędzy administracją publiczną i NGO; 2. Ocena współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Wielkopolsce; 3. Opracowanie rekomendacji w zakresie poprawy jakości współpracy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego i wielkopolskimi organizacjami pozarządowymi.

 

FORMA WSPÓŁPRACY:

- umowa cywilno-prawna.

Prowadzącej/Prowadzącemu warsztaty nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu, wyżywienia, ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi.

Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL - Priorytet V: Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, listu motywacyjnego wraz z proponowaną stawką za 1 godz. szkoleniową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 września 2014 r. W tytule maila prosimy wpisać „LIJW / trener / Wielkopolska działa razem”, a w treści aplikacji dopisać klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.

 

 

 

 

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu:

"Wielkopolska działa razem – wdrożenie standardów współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego i NGO"

poszukuje osoby (osób) na stanowisko:

 

Specjalista ds. organizacji działań merytorycznych

 

Czas trwania współpracy: od stycznia 2014 r. do czerwca 2015 r.

Wymiar współpracy: 40-120 godzin średnio-miesięcznie

Liczba miejsc: 1-3 osoby

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. ORGANIZACJI DZIAŁAŃ MERYTORYCZNYCH

 • rekrutacja uczestników do prac w zespołach standaryzacyjnych
 • rekrutacja osób w ramach spotkań informacyjno-promocyjnych
 • rekrutacja trenerów i moderatorów
 • organizacja warsztatów dla zespołów standaryzacyjnych (pilnowanie kalendarze, dbanie o poczęstunek i materiały szkoleniowe)
 • organizacja spotkań partycypacyjnych i  informacyjno-promocyjnych
 • dbałość o dokumenty rekrutacyjne i PEFS
 • przygotowywanie informacji promocyjnych i umieszczanie ich w serwisach internetowych

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu:

"Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim”

poszukuje osoby na stanowisko:

 

Specjalista ds. rozliczeń

 

Czas trwania współpracy: od 01.09 do 31.12.2013

Wymiar współpracy: 60 godzin miesięcznie

Liczba miejsc: 1 osoba 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ

 • monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowaloności
 • opisywanie dokumentów księgowych oraz weryfikacja dokumentów księgowych pod względem kwalifikowalności wydatków
 • prowadzenie niezbędnych ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektów z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność
 • monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu, mający wpływ na prawidłowy poziom wykonywania zadań
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych

Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii w ramach projektu:

"Konsultuj z pomysłem – aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim” 

poszukuje osoby na stanowisko:

 

Koordynator Projektu

 

Czas trwania współpracy: od 01.09 do 31.12.2013

Wymiar współpracy: 60 godzin miesięcznie

Liczba miejsc: 1 osoba 

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOORDYNATORA PROJEKTU

 • koordynacja realizacji prawidłowej realizacji Projektu w wymiarze administracyjno - finansowym
 • nadzór nad prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji projektowej zgodnie z wytycznymi PO KL i EFS
 • koordynacja prawidłowego rozliczenia finansowego projektu, w zakres obowiązków wchodzi nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań i wniosków o płatność
 • kontakt z Instytucją Pośredniczącą i uwzględnianie w realizacji Projektu sugestii wytycznych Opiekuna Projektu
 • nadzór nad terminowością realizacji zadań ujętych w harmonogramie
 • organizacja spotkań otwartych i warsztatów, przygotowania publikacji oraz współpracy z Partnerem Projektu w zakresie terminowego wykonania uzgodnionych zadań
 • współpraca z Partnerem Projektu w zakresie sprawozdawczości projektowej, zgodna z zawartą umową partnerską
 • koordynacja przygotowania zapytań ofertowych, umów z kontrahentami i bieżąca kontrola wydatków
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z wykonanej pracy
 • troska o dobry wizerunek realizowanego Projektu

Partnerzy