facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Czy organizacje pozarządowe korzystają z nowoczesnych technologii? A jeśli tak - to do czego najchętniej je wykorzystują? Dzięki przeprowadzonym wśród przedstawicieli III sektora badaniom znamy odpowiedź na to pytania.

Prawie wszystkie organizacje pozarządowe w Polsce wykorzystują Internet do celów służbowych. Wśród przedstawicieli władz organizacji, jedynie 6% nie wykorzystuje Internetu do spraw związanych z jej działalnością. Dane te pochodzą z artykułu opartego na badaniach: „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2010” Stowarzyszenia Klon/Jawor” oraz „Indeks jakości współpracy” Instytutu Spraw Publicznych.

Okazuje się, że trzy czwarte organizacji promuje swoje działania w sieci, a ponad połowa posiada własną stronę internetową. Najrzadziej stroną internetową dysponują organizacje działające na gruncie lokalnym – mniej niż jedna trzecia. Dodatkowo prawie połowa organizacji działających lokalnie i nieposiadających strony, nie planuję jej stworzyć i nie widzi potrzeby jej posiadania. W przypadku organizacji działających na terenie całego kraju lub zagranicą posiadaczami strony internetowej jest prawie trzy czwarte z nich.

Prace nad ustawą o przedsiębiorstwie społecznym trwają kilka lat i wiele wskazuje na to, że wreszcie doczekają się pomyślnego finału. 8 października Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej rekomendował Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej podjęcie działań ustawodawczych związanych z przygotowanym niedawno nowym projektem ustawy. Co znaleźć ma się w projekcie nowej ustawy?

Ustawa o przedsiębiorstwach społecznych razem z Krajowym programem rozwoju ekonomii społecznej oraz Paktu na rzecz ekonomii społecznej mają tworzyć zestaw wzajemnie uzupełniających się dokumentów systemowych, które stworzą ramy dla sprawnego funkcjonowania ekonomii społecznej w Polsce. Szczególną uwagę należałoby poświęcić pierwszemu z wspomnianych dokumentów – projektowi ustawy, którym 8 października zajmował się Zespół ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej.  Działająca w ramach Zespołu Grupa Prawna opiniowała wówczas wersję ustawy, nad którą prace zakończyły się w ostatnich dniach września. Projekt ustawy doczekał się pozytywnej (choć niepozbawionej uwag) oceny i został zarekomendowany Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do dalszych prac. Nowa wersja projektu ustawy jest efektem sugestii, które pojawiły się w trakcie konsultacji społecznych z czerwca 2011. Wspomniane sugestie przełożyły się na kilka istotnych zmian.

Prawdopodobnie większość zapytanych o to, która grupa wiekowa w polskim społeczeństwie ma (ich zdaniem) największe trudności z oswojeniem nowych technologii, powie bez większego wahania "Seniorzy!". Owszem, wielu zna osoby na emeryturze, które oswoiły komputery, komunikują się za pomocą Skype'a, robią zakupy przez Internet i w nim poszukują informacji i ciekawostek, ale zwykle senior z laptopem się nie kojarzy. Efekt? Przekonanie, że seniorzy są grupą najbardziej wykluczoną cyfrowo grupą w społeczeństwie i stereotyp, że niewiele da się w tej kwestii zrobić.


Jeżeli seniorzy nie byliby zainteresowani nowymi technologiami, to po co byłyby zajęcia organizowane przez Kluby Seniora, Uniwersytety III Wieku i inne instytucje, które zajmują się wspieraniem osób na jesieni życia? Po co publikowane byłyby poradniki i podręczniki przybliżające obsługę komputera i surfowanie po Internecie seniorom? Po co dzieci i wnuki pomagałyby swoim starszym bliskim nauczyć się pracy przy komputerze, wysyłania maili? Pokazuje to, że nie ma żadnych "biologicznych" przeciwwskazań do nauki informatyki w każdym wieku. Co więc może hamować seniorów przed zasiadaniem przed komputerami?
Może to być brak nauczyciela w swoim otoczeniu. Nie każdy ma taką osobę w swojej rodzinie. Warto w takiej sytuacji popytać wśród znajomych, zwłaszcza tych, którzy uczęszczają do Klubu Seniora czy nie wiedzą czegoś o takich zajęciach. Zazwyczaj są to zajęcia bezpłatne. Jeśli ktoś czuje się na siłach - może poszukać odpowiednich książek w bibliotece i samodzielnie wgryźć się w temat.


Dla kogo zostały przygotowane moduły pudełkowe? Czy tylko samorządy, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorcy skorzystają z nich? Czy np. student, który przeczytał o nich i zainteresował się modułem ankiet może go pobrać ze strony www.wces.pl tak po prostu, bez żadnych opłat i zastosować choćby przy przeprowadzaniu badań na potrzeby pracy magisterskiej? Jak najbardziej!

Moduły pudełkowe są przeznaczone do wykorzystania ich nie tylko przez samorządy, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorców, ale też przez pojedyncze osoby. Do czego mogą się przydać? Przedstawiamy kilka pomysłów na zastosowanie aplikacji ankiety, help desk, kalendarza, zarządzania projektem oraz aplikacji mobilnej.

Studentom, uczniom, osobom kształcącym się z pewnością może przydać się moduł ankiety, który nie tylko pozwala na przeprowadzenie badań ankietowych praktycznie w dowolnym kształcie (pytania zamknięte czy otwarte? Można wybrać jedną odpowiedź czy wolimy opcję wielokrotnego wyboru? Ankieta jest ogólnodostępna czy mogą w niej brać udział tylko zaproszone osoby?), ale też pomogą w tworzeniu ostatecznego wydania raportu lub pracy zaliczeniowej - moduł ankiet pozwala na wygenerowanie wykresów w oparciu o zebrane dane, które można wstawić do dokumentu z raportem. Jeśli ktoś chce sprawdzić czy jego pomysł na biznes ma szansę chwycić i podbić rynek - warto także przeprowadzić badania ankietowe wśród potencjalnej grupy docelowej.

Partnerzy