facebook
A- A A+
  • 3.jpg
  • asos1.jpg
  • asos2.jpg
  • biznes.png
  • krotoszyn.jpg
  • logo-kolor-01.jpg
  • technologie.png
  • turystyka.png
  • zespol_slider2.jpg

Konsultuj z pomysłem - aktywne techniki i narzędzia dla efektywnych konsultacji w powiecie krotoszyńskim - to projekt, który Fundacja Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii realizuje z Powiatem Krotoszyńskim. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V: Dobre rządzenie, poddziałanie 5.4.2.: rozwój dialogu obywatelskiego.

Projekt będzie realizowany od  września 2013 do marca 2015.W ramach projektu pracownicy jednostek powiatowych będą brać udział w warsztatach, w trakcie których dowiedzą się jak organizować konsultacje, poznają odpowiednie techniki i narzędzia konsultacji społecznych. Wspólnie zostaną też wypracowane narzędzia konsultacji społecznych - jednym z nich będzie taka przebudowa strony Starostwa, która pozwoli na interaktywną wymianę poglądów z mieszkańcami, konsultacje on line. Zorganizowane zostaną także 2 konsultacje społeczne dla strategicznych dokumentów powiatu. Szkolenia w zakresie konsultacji społecznych skierowane są do pracowników i pracowniczek gmin powiatu krotoszyńskiego oraz do osób z organizacji pozarządowych.

Partnerzy